Redakcja

Obsługa partnerów 
Dominik Popek

Wydawcy
Bartek Szulga
Mateusz Sobiecki