Redakcja

Redaktor naczelny 
Wiktor Dynda

Zastępca redaktora naczelnego
Bartek Szulga

Obsługa partnerów 
Dominik Popek
Urszula Wasilewska

Wydawcy i Social media
Wiktor Dynda
Bartek Szulga
Emil Cichoński 
Bartosz Witasek

Redakcja
Piotr Borkowski
Kamil Hajduk 
Łukasz Kamiński
Łukasz Klinkosz
Tomasz Olczak